Ce­lés­te Do­mingos, Alby:

Södra Sidan Rönninge - - Hej Sodra Sidan -

– Jag ska lä­ra mig att pro­du­ce­ra mu­sik och pro­du­ce­ra min förs­ta eg­na låt! Det finns in­te så många kän­da kvinn­li­ga pro­du­cen­ter, så det känns vik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.