Ex­plo­sion ska­ka­de Sa­lem

Södra Sidan Rönninge - - Nyheter -

En kraf­tig ex­plo­sion i rad­hus­om­rå­det på Smult­rons­ti­gen väck­te Sa­lem­bor i tors­dags mor­se. När po­li­sen kom till plat­sen kon­sta­te­ra­de man att nå­got ex­plo­de­rat. Ex­plo­sio­nen ha­de or­sa­kat ska­dor på ett hus och om­giv­ning­en.

Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

– Det be­ty­der att vi be­trak­tar det här som ett brott och det är den här ru­bri­ce­ring­en som lig­ger när­mast till hands. Vi får se om det änd­ras se­na­re, sä­ger Kjell Lind­gren på po­li­sens led­nings­cen­tral i Stock­holm.

Ing­en per­son ska­da­des, men kvin­nan som bor i hu­set och be­fann sig i hu­set vid ex­plo­sio­nen ska ha choc­kats av hän­del­sen.

– Al­la som vi kom­mer åt som vi tror kan ha nå­got att be­rät­ta om det här för­sö­ker vi pra­ta med. Vi vill gär­na att folk hör av sig till om de har tips, sä­ger Kjell Lind­gren.

FOTO: MOSTPHOTOS

EX­PLO­SION I RADHUSOMRÅDE. Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen som all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.