Rätt om väg­num­mer i Kagg­ham­ra

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

I för­ra vec­kans ar­ti­kel: ”Kagg­ham­ra­bor oro­as av då­lig sand­ning” blev det någ­ra fel. Den väg som av­ses he­ter in­te Dal­sta­vä­gen, ut­an läns­väg AB570, men kal­las Dal­sta­bac­ken i folk­mun. 225 är num­ret på vägen den le­der till, ing­et an­nat. Vi tac­kar för klar­gö­ran­det!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.