GOSIG LEDSTÅNG

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Hej Södra Sidan -

VARMA HÄN­DER. Konst­nä­ren Åsa Malm­s­ten som har gått Söd­ra Stock­holms folk­hög­sko­las ut­bild­ning Ga­tans gal­le­ri har smyc­kat led­stång­en i trap­pan mitt emot stads­dels­för­valt­ning­en i Skär­hol­men. Skönt för den som har glömt van­tar­na hem­ma!

FOTO: HAN­NA THÅSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.