Hat­ten av till per­so­nen på Bredängs­vä­gen som GRILLAR i de­cem­ber.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

skri­ver en Bredängs­bo i Fa­ce­book­grup­pen Bredäng Ba­by. ”Vem det nu än som gör det är en stor hjäl­te och fö­re­bild”, var en av kom­men­ta­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.