Förr julpyn­ta­de jag me­ra

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter - Be­rät­tat för Se­da Aksoy

”På julaf­ton öpp­nar jag på mor­go­nen som all­tid. Ibland stäng­er jag li­te ti­di­ga­re, men an­nars är allt som van­ligt.

Det är nor­malt med kun­der un­der ju­len, många här fi­rar in­te jul.

Det finns ock­så de som gör det som än­då kom­mer och hand­lar, folk som kö­per mer läsk el­ler barn som vill ha mer cho­klad. Jag säl­jer nog mest to­bak, läsk och cho­klad på julaf­ton.

Egent­li­gen bru­ka­de jag julpyn­ta mer här in­ne och må­la­de all­tid nå­got på glas­dör­ren där bor­ta, men i år blev det in­te så. I mitt hem­land var jag all­tid le­dig på ju­len och fi­ra­de stort, men nu mås­te job­ba. Ibland mås­te man ba­ra.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.