Tomträt­ter

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Tomträtt be­ty­der att man hyr sin tomt. Hy­ran kal­las tomträtts­av­gäld. Pri­set be­stäms ut­i­från det vär­de som mar­ken upp­skat­tas ha två år ti­di­ga­re. Of­tast gäl­ler den i tio år, se­dan om­för­hand­las den.

Snitt­hy­ran för tomträt­ter­na som Botkyrka kö­per är 7512 kro­nor per år. Om vär­det på mar­ken i Botkyrka sti­ger en­ligt pro­gno­sen blir den nya hy­ran 15 236 kro­nor 2018 med Bot­kyr­kas reg­ler, 14 610 kro­nor med Stock­holms reg­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.