LARS OCH ANITA SANDSTRÖM, SA­LEM:

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

Att de ho­tar med att ri­va Sa­lems cent­rum och byg­ga ett nytt. Det här är ett per­fekt cent­rum. Änd­ra in­te på det som är bra! Vi har bott här se­dan 1968 och vi vill ha vårt cent­rum kvar. De kan väl byg­ga bo­stä­der vid tå­get istäl­let. De som bor här kom­mer ju än­då be­hö­va ta sig till tå­get. Det har va­rit ett då­ligt år ef­tersom vi bli­vit gam­la. Man tap­par vis­sa fär­dig­he­ter. Man mås­te säl­ja bå­ten och kan in­te dan­sa läng­re, sä­ger Lars.

’’ Men i stort sätt är vi väl nöj­da med det här året. Vi kan ju stå på vå­ra ben’’, sä­ger Anita.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.