SYNNÖVE LINDROOS, SA­LEM:

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

Det var en fin som­mar och fint vä­der. Se­dan fick jag ett nytt jobb. Jag har job­bat tre år in­om dag­lig verk­sam­het i Stock­holm, men det var job­bigt att re­sa. Nu är det skönt att få job­ba på dag­lig verk­sam­het i Sa­lem istäl­let. Det är ett ro­ligt jobb. Jag har ock­så bli­vit in­tern­ut­bil­da­re i tak­til mas­sage. Det jag kom­mer min­nas från Sa­lem i år är att de pra­tat om att byg­ga en hel del. Jag hop­pas att det blir bra och att de in­te tar bort så myc­ket grön­om­rå­den. Det be­hövs bo­stä­der, men in­te till vil­ket pris som helst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.