TZEGHEREDA HABTU, KIFLE GEBREYESUS OCH HARENA KIFLE, SA­LEM:

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Salem -

Det har hänt så myc­ket i år! Det vi kom­mer min­nas mest är vårt barn som föd­des för sju vec­kor se­dan. Det är så svårt att be­skri­va hur det är att bli för­äl­der. Det är det bäs­ta som har hänt. Man mås­te nju­ta av var­je dag. Ing­et an­nat be­ty­der nå­got. Det man trod­de var vik­tigt, är in­te det läng­re. Det har va­rit ett un­der­bart år. He­la året har hand­lat om vårt barn, sä­ger Tzeghereda.

’’Det är sam­ma för mig. Det här har va­rit en dröm för oss. Som för­äl­der får man ett helt nytt sätt att tän­ka’’, sä­ger Kifle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.