Dy­ra­re att par­ke­ra fel i stan

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

En ny lagänd­ring gör det möj­ligt för kom­mu­ner att hö­ja fel­par­ke­rings­av­gif­ter­na med fle­ra hund­ra kro­nor. Det tän­ker Stock­holm ut­nytt­ja och hö­jer av­gif­ter­na re­jält.

Den bi­list som stan­nar i ett cy­kel­fält eller på en han­di­kapp­lats ska få be­ta­la 200 kro­nor mer än i dag och får den högs­ta straffav­gif­ten på 1 200 kro­nor. Den lägs­ta av­gif­ten, för den som par­ke­rat ut­an att be­ta­la bil­jett, höjs ock­så med 200 kro­nor och fö­reslås lan­da på 750 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.