Tyck till om punkt­hus i Bredäng

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

Fram till den 15 feb­ru­a­ri går det att läm­na syn­punk­ter på de nya bo­stä­der­na som pla­ne­ras vid Ål­gry­te­vä­gen, väs­ter om kvar­te­ret Vår­fru­gil­let, på grän­sen till Sätrasko­gens na­tur­re­ser­vat. Tre sma­la punkt­hus på 9, 13 och 16 vå­ning­ar med cir­ka 130 bo­stads­rät­ter och lo­ka­ler för bu­ti­ker och ser­vice på bot­ten­vå­ning­ar­na är pla­nen.

Un­der gransk­nings­ti­den ställs pla­ner­na ut på Bredängs bib­li­o­tek och Tek­nis­ka nämnd­hu­set.

STIL­LASTÅ­EN­DE. I ju­li 2013 togs det förs­ta spad­ta­get, sen har det stått still. In­te okej, tyc­ker stads­dels­för­valt­ning­en.

FOTO: OWC AR­KI­TEK­TER

PLA­NEN. Vid Ål­gry­te­vä­gen, in­till Sätrasko­gens na­tur­re­ser­vat, pla­ne­ras de tre punkt­hu­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.