Rätt om Tul­linge cent­rum

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter -

I se­nas­te num­ret av Södra Sidan skrev vi om vad som är på gång i cent­ru­men i södra Bot­kyr­ka. Där skrev vi att kom­mu­nen har en plan för ut­veck­ling­en av Tul­linge cent­rum som än så länge är hem­lig, vil­ket var en fel­ak­tig be­skriv­ning.

– Det finns inga hem­li­ga pla­ner, dä­re­mot dis­ku­te­rar kom­mu­nen för en fort­satt pla­ne­ring för Tul­linge, sä­ger An­to­nio Amei­jen­da, mark- och ex­plo­a­te­rings­chef på kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.