Al­by ko­lo­ni­om­rå­de

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Botkyrka -

Al­by ko­lo­ni­om­rå­de är en del i stads­ut­veck­lings­pla­nen för Al­by, som även in­ne­fat­tar Tingstor­get och vil­lor i den skogs­be­vux­na bran­ten ne­dan­för Tings­vä­gen.

SHH Bostads för­slag in­ne­bär cir­ka 230 nya bo­stä­der i rad­hus och fler­bo­stads­hus. Par­ke­ring­ar byggs fram­för allt un­der hu­sen.

En de­talj­plan kan va­ra klar un­der 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.