Is­ba­ne­in­vig­ning

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Skärholmen -

Skrid­sko­ba­nan in­vigs sön­dag 5 feb­ru­a­ri kl 13-15.

Den som har eg­na skrid­skor och hjälm kan åka dyg­net runt. And­ra kan hy­ra ut­rust­ning när skrid­sko­ba­nan är be­man­nad. Ut­hyr­ning­en ska skö­tas av del­ta­ga­re i LSS-verk­sam­het.

Ge­ne­ra­tion Hoc­key, gam­la hoc­key­proffs som vill stöt­ta gräs­rots­hoc­key, har skänkt skrid­skor­ut­rust­ning till ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.