SLACKLINE I VÅR­BY

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Sodra Sidan -

BALANSEN.

Adal och Ka­rim hjäl­per varand­ra att hit­ta den på li­nan. En bio­bil­jett står på spel när fäl­tar­na i Mo­bi­la tea­met hjäl­per till att maxa det sista av som­ma­ren i Vår­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.