Uttran stic­ker ut

I Bot­kyr­ka stic­ker Uttran ut i sta­tisti­ken med sitt en­da in­brott hit­tills i år. Ex­akt var­för är svårt att sä­ga, men Kurt Has­sel, Uttran­bo och eldsjäl in­om Grann­sam­ver­kan, har en te­o­ri.

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Våg. -

– Kanske är det att folk här har bott i om­rå­det länge. Man har ett öp­pet sin­ne och pra­tar med varann, man kän­ner si­na gran­nar och bryr sig om dem och de­ras egen­dom. Att Uttran lig­ger av­skilt, ut­an sto­ra ge­nom­farts­vä­gar, kan ock­så ha med sa­ken att gö­ra. Grann­sam­ver­kan är ock­så stark i Uttran. An­na Sjögren

BROTTSFÖREBYGGARE. En en­kel brytske­na har mins­kat in­brot­ten dra­ma­tiskt. Kurt Has­sel hjäl­per till med in­stal­la­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.