Så ser det ut i ditt om­rå­de

Södra Sidan Tumba-Tullinge - - Nyheter Våg. -

In­brott från ju­ni till idag (2016 in­om pa­ren­tes):

Bot­kyr­ka: 49 in­brott, 13 in­brotts­för­sök (43 in­brott, 5 in­brotts­för­sök). De värst drab­ba­de om­rå­de­na är Tul­linge, Tum­ba och Nors­borg, där mer än hälf­ten av in­brot­ten hit­tills i år skett. Un­der ju­ni drab­ba­des Nors­borg värst. Minst in­brott är det i Uttran, med ba­ra ett in­brott hit­tills i år.

Sa­lem: 10 in­brott, 3 in­brotts­för­sök (3 in­brott). Al­la in­brott var i vil­lor och ut­sprid­da över he­la kom­mu­nen.

Skär­hol­men: 34 in­brott, 5 in­brotts­för­sök (20 in­brott, 6 in­brotts­för­sök). Siff­ror­na gäl­ler för ju­ni och ju­li. När det gäl­ler vil­lain­brott var Sät­ra värst drab­bat i som­mar, med to­talt nio styc­ken vil­lain­brott. Flest lä­gen­hets­in­brott sked­de i Vår­berg, to­talt sju styc­ken un­der ju­ni och ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.