Fem här­li­ga klas­si­ker

På tis­dag är det bå­de Fet­tis­dag och In­ter­na­tio­nell pann­kaks­dag. På sam­ma dag. Hmm ... Vad ska man då väl­ja? Äsch, på väl­jer vi in­te. Vi tar bå­de och – och fros­sar.

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Innehåll - ½ pa­ket till pens­ling­en Re­cept: Jo­han Gun­nars­son Fo­to: Bör­je Thu­res­son

SEMLOR – GRUNDRECEPT

l 12–14 styc­ken

Bul­lar­na:

75 g smör 2 ½ dl mjölk 1 krm salt ½ dl soc­ker 25 g jäst, 7–8 dl mjöl 1 tsk kar­de­mum­ma 1 ägg,

Fyll­ning:

250 g man­del­mas­sa ½ dl mjölk 3 dl gräd­de

Gar­ne­ring:

Flor­soc­ker

Gör så här:

1. Bör­ja med bul­lar­na. Smält smö­ret i en ka­strull och till­sätt mjöl­ken. Värm till 37 gra­der (fing­er­varmt). Till­sätt salt och soc­ker. 2. Smu­la i jäs­ten och rör runt tills den är helt upp­löst. Ar­be­ta se­dan i mjö­let or­dent­ligt till en fin och smi­dig deg. Ställ att jä­sa i 45 mi­nu­ter på drag­fri plats. 3. Ta upp och knå­da de­gen. De­la upp den i bi­tar, 12–14 styc­ken be­ro­en­de på hur sto­ra bul­lar du vill gö­ra. For­ma var­je bit till en rund bul­le. Lägg bul­lar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per och plat­ta till dem en aning. Låt jä­sa i yt­ter­li­ga­re 45 mi­nu­ter. 4. Pens­la bul­lar­na med upp­vis­pat ägg och ställ in plå­ten i ug­nen. Gräd­da på hög vär­me, 225 gra­der, i mit­ten av ug­nen, cir­ka 10 mi­nu­ter. Ta ut plå­ten och låt bul­lar­na sval­na på gal­ler. 5. Nu till fyll­ning­en. Riv man­del­mas­san i ett rivjärn och blan­da med mjölk. 6. När bul­lar­na har sval­nat, skär av ett lock på var­je bul­le, gröp ur li­te av in­nan­mä­tet så att du får en li­ten grop. Blan­da det du gröpt ur med man­del­mas­se­bland­ning­en. 7. För­de­la fyll­ning­en jämnt över bul­lar­nas un­der­del. Vis­pa gräd­den till ett hårt skum och klic­ka, el­ler sprit­sa, ut gräd­den över man­del­mas­se­fyll­ning­en. Lägg på loc­ket och pud­ra li­te flor­soc­ker över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.