3x Sem­meltren­der (vis­sa li­te vi minns mot­vil­ligt)

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Nytt & Noterat -

1) Se­moot­hi­en: Ja, det är vad du tror att det är. En semmelsmak­satt smoot­hie. ’’Jät­te­god’’ sä­ger en med­ar­be­ta­re. 2) Muff­lan: en bland­ning mel­lan muf­fins och sem­la. Var­för in­te? 3) Sem­mel­piz­zan: Kris­pig ­piz­za­bot­ten top­pad med man­del­mas­sa och gräd­de. Vi sä­ger nej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.