Stä­da snyggt!

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Nytt & Noterat -

Ma­ri Kon­do är ­ja­pans­kan som er­öv­rat värl­den med si­na stä­doch renstips. Hen­nes bok ­Kons­ten att stä­da och har le­gat på många ut­länds­ka topp­lis­tor.

I boken be­rät­tar hon hur du kan gö­ra dig av med pry­lar du in­te be­hö­ver och ska­pa ett rent hem som in­te krä­ver så myc­ket ener­gi. Dess­utom lo­var hon att städ­me­to­den kom­mer att få dig att tri­vas och må myc­ket bätt­re. Hen­nes städ­me­tod in­ne­bär bland an­nat att man ba­ra stä­da en li­ten stund var­je dag, man släng­er de pry­lar som in­te skän­ker dig nå­gon gläd­je och man vi­ker si­na plagg på ett sätt som ska­par mer ut­rym­me i gar­de­ro­ber och lå­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.