Bli syn­lig

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Nytt & Noterat -

Det drö­jer ett tag till in­nan vår­lju­set kom­mer. För att va­ra rik­tigt syn­lig i mörk­ret är re­flex­en livsnöd­vän­dig. Den här re­flex­clip­sen med mag­net är lätt att fäs­ta på klä­der­na, cy­keln el­ler barn­vag­nen. 35 kr, www.smar­ta­sa­ker.se. (JA)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.