Al­la är vi släkt

Söndag (Aftonbladet) - - Veckans Nytt & Noterat -

Vå­rens te­ma på Åh­léns hemav­del­ning är Kins­hip – en hyll­ning till glo­balt släkt­skap. In­spi­ra­tion häm­tas från al­la värl­dens hörn. Det här te­mat är som en smält­de­gel där världs­in­flu­en­ser ko­kats ner och kryd­dats med star­ka 60- och 70-talsvib­bar. Här möts mi­ni­ma­lism och max­i­ma­lism, ele­gans och en­kel­het, lek­full­het och all­var. Mönst­ren är gra­fis­ka och ut­trycks­ful­la me­dan ba­sen är mer so­fisti­ke­rad. Den rö­da färgska­lan är ut­gångs­punk­ten, kryd­dad med ock­ra, brunt, blått och blad­grönt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.