Är köp­ta bö­nor li­ka bra som tor­ka­de?

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Jag för­sö­ker äta mer ve­ge­ta­riskt men har in­te kom­mit in det här att blöt­läg­ga bö­nor och lin­ser än­nu. Jag job­bar på det men är det li­ka bra att kö­pa bö­nor på burk? Kal­le

Jo­se­fi­ne: Vad ro­ligt att du vill äta ve­ge­ta­riskt. Rö­da lin­ser går snabbt att ko­ka ut­an blöt­lägg­ning – rik­tig snabb­mat allt­så. Du kan ock­så ko­ka grö­na lin­ser ut­an att blöt­läg­ga dem. Det tar li­te läng­re tid och de blir in­te rik­tigt li­ka sto­ra som om de va- rit blöt­lag­da men det går bra än­då. Du kan dess­utom, pre­cis som du fö­re­slår, kö­pa bö­nor och lin­ser på burk, de är jät­te­bra al­ter­na­tiv.

Det som kan skil­ja dem åt är att GI är li­te hög­re på de kon­ser­ve­ra­de bö­nor­na jäm­fört med de du ko­kar själv. När du blöt­läg­ger och ko­kar di­na eg­na bö­nor kan du med för­del ta li­te ex­tra och fry­sa in i por­tio­ner. De går snabbt att ti­na upp och an­vän­da i ma­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.