Är kokt varm po­ta­tis mer ka­lo­ri­rik än kall?

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra - Jo­se­fi­ne Jo­nas­son in­fo@vikt­klubb.se

Stäm­mer det verk­li­gen att kokt och kall­nad po­ta­tis in­ne­hål­ler mind­re ka­lo­ri­er än varm kokt po­ta­tis? Anna

Jo­se­fi­ne: Nej, det stäm­mer in­te. Det som hän­der är där­e­mot att det bil­das re­si­stent stär­kel­se när po­ta­ti­sen kall­nar och det gör att GI­vär­det i den kok­ta kal­la po­ta­ti­sen är läg­re än när den är ny­kokt och varm. Att ett livs­me­del har ett läg­re GI-vär­de är in­te sam­ma sak som att det in­ne­hål­ler mind­re ka­lo­ri­er. Det ta­lar ba­ra om att blod­sock­ret sti­ger lång­sam­ma­re, vil­ket för­vis­so är po­si­tivt ur häl­so­syn­punkt.

Jo­se­fi­ne är le­gi­ti­me­rad di­e­tist och har ti­di­ga­re job­bat på Över­vikt­sen­he­ten på Ka­ro­lins­ka. Hon har va­rit di­e­tist på Vikt­klubb se­dan ­star­ten 2003.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.