Fak­ta

Söndag (Aftonbladet) - - Samtalet -

Namn: Li­sa Langseth. Ål­der: 42 år. Bor: Stock­holm. Gör: Dra­ma­ti­ker, ma­nus­för­fat­ta­re och re­gis­sör. Fa­milj: Man, två barn och tre bonus­barn. Ak­tu­ell med: Fil­men Eup­ho­ria, som är hen­nes eng­elsk­språ­ki­ga film­de­but.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.