Gui­de till bo­de­gor i ca­vans hem­land

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Resekoll -

I vin­di­strik­tet Penedès sö­der om Bar­ce­lo­na till­ver­kas 80–90 pro­cent av al­la ca­va. Det full­kom­ligt kryl­lar av vin­går­dar, bo­de­gor, ran­kor och ek­fat i om­rå­det, men för ny­fik­na är det in­te all­tid lätt att hit­ta rätt. En god hjälp på tra­ven är boken Bar­ce­lo­na & Penedès: upp­lev ca­va på plats, som tip­sar och led­sa­gar be­sö­kar­na he­la vägen från Bar­ce­lo­nas stads­puls till dam­mi­ga ek­fat i mör­ka käl­lar­valv. Av Anna och Andréas Wall­ner. Pris: 131 kro­nor (Ste­va­li för­lag), www.bo­kus.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.