Häl­sa

Söndag (Aftonbladet) - - 11–17 Februari Astro -

Du är stark, pigg, ener­gisk och rik­tigt ut­hål­lig. En per­fekt vec­ka om du vill för­bätt­ra di­na va­nor, läg­ga om ditt sche­ma el­ler gö­ra dig av med nå­gon gam­mal ovana.

Ener­gi­knip­pe!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.