Där­för är Mul­ber­ry så bra

Söndag (Aftonbladet) - - Mode -

I Mul­ber­ry finns krom som bi­drar till att bi­be­hål­la nor­mal blod­soc­ker­ni­vå. Dess­utom in­går ex­trakt av mull­bärs­blad. Pro­duk­ten är ock­så en­kel att an­vän­da, du tar en ta­blett fö­re var mål­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.