Kör lek­full trä­ning in­om­hus när väd­ret är trist

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Även barn på­ver­kas av vä­der­väx­ling­ar. Da­tor, tv och spel kanske tar över le­kar­na i träd­går­den el­ler par­ken un­der de kal­la, mör­ka må­na­der­na. I stäl­let för att tvinga ut bar­nen på en pro­me­nad de in­te har lust med kan man för­sö­ka ploc­ka upp gläd­jen och lek­full­he­ten som finns i rö­rel­se. Ni be­hö­ver in­te ens läm­na hem­met. Man kan sät­ta på mu­sik de gil­lar och dan­sa, lä­ra sig en ko­re­o­gra­fi, byg­ga en hin­der­ba­na el­ler, om man har möj­lig­het, spe­la rö­rel­sek­rä­van­de tv-spel som till ex­em­pel Nin­ten­do Wii el­ler Micro­soft Ki­nect. Och har du inga barn kan du föl­ja de lek­ful­la trä­ningstip­sen än­då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.