”1900-ta­lets vik­ti­gas­te dra­ma­tis­ka verk”

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

På Dra­ma­ten i Stock­holm spe­las nu Ang­els in Ame­ri­ca som hand­lar om 1980-ta­lets New York och de män­ni­skor som drab­ba­des av aids-epi­de­min. Pjä­sen, som be­står av två de­lar, har kal­lats för ett av 1900-ta­lets vik­ti­gas­te dra­ma­tis­ka verk och ha­de ur­pre­miär 1991–1992. 2003 blev den ock­så en pris­be­lönt mi­ni­se­rie men Al Pa­ci­no, Em­ma Thomp­shon och Me­ryl Streep i rol­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.