På öns­ke­lis­tan

Söndag (Aftonbladet) - - Nytt & Utvalt Skönhet -

En doft i stäl­let för cho­klad och blom­mor på Al­la hjär­tans dag är minst li­ka upp­skat­tat och va­rar myc­ket läng­re. Men vil­ken? Kanske sen­su­el­la Sì pas­sio­ne EdP, 870 kr, från Gi­or­gio Ar­ma­ni med no­ter av ele­gan­ta ro­sor, söt­syr­li­ga svar­ta vin­bär och mjuk va­nilj på en bas av ce­der­trä.

Hej, hur hit­tar jag rätt färg på rou­get? Jag är gans­ka blek. N.L.

Anna: Hej, när du ska väl­ja ny­ans gäl­ler det som all­tid an­nars att ut­gå från din hud­ton. Har du kal­la un­der­to­ner pas­sar rou­ge i sva­la to­ner, me­dan var­ma hud­to­ner klär bätt­re i var­ma rou­ge­ny­an­ser.

Vill du ha en na­tur­lig rod­nad, sat­sa på en ny­ans som lik­nar den färg din kind får om du ny­per dig själv li­te i kin­däpp­let. Till­hör du ty­pen som lätt blir blos­sig kan det va­ra klokt att und­vi­ka in­ten­sivt ro­sa rou­ge som för­stär­ker röd­he­ten i hu­den. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.