4x tan­kar i mitt hu­vud:

Söndag (Aftonbladet) - - Sista Sidan Krönikan -

1 Jag ska ald­rig glöm­ma … … att be­ta­la hy­ran. 2 Min dröm om pa­ra­di­set be­står av ... … en tyst bar där bar­ten­dern gör värl­dens bäs­ta dry mar­ti­ni el­ler old fa­shio­ned. 3 Mitt livs sound­track är … … Bru­ce Spring­s­teen. Nej, vis­sa sa­ker änd­ras ald­rig. 4 På so­ci­a­la me­di­er laj­kar jag mest ... … kom­pi­sars var­dags­bil­der, pre­cis som al­la and­ra. Vad ska man an­nars gö­ra där?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.