Bryt med din skär­mälsk­ling

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

Nu är de här – själv­hjälps­böc­ker­na som lo­var att gö­ra dig fri från mo­bi­len. Om du är som vi, som ba­ra skul­le kol­la kloc­kan men vak­nar upp en tim­me se­na­re i en Buzz­feed-ar­ti­kel, så kan Hur du gör slut med mo­bi­len av den ame­ri­kans­ka ve­ten­skaps­jour­na­lis­ten Cat­he­ri­ne Price kans­ke va­ra nå­got? Hon be­skri­ver hur man skär ner på sitt an­vän­dan­de på 30 da­gar, ut­an att be­hö­va bry­ta helt. 129 kr, www.ad­li­bris.com.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.