Hum­mus med twist

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat -

Röd­be­tan är det nya he­ta! Och med rät­ta, den ti­di­ga­re li­te bort­glöm­da rot­fruk­ten är näm­li­gen bra för ditt im­mun­för­svar, mins­kar söt­su­get och sän­ker blod­tryc­ket. Om du gil­lar hum­mus så har Se­van lan­se­rat en va­ri­ant med röd­be­ta. Su­per­god tyck­te vi på re­dak­tio­nen! Cir­ka 22 kr/150 g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.