Viss­te du att …

Söndag (Aftonbladet) - - Mode -

… de som ökar sin fy­sis­ka ak­ti­vi­tet ef­ter hjär­tin­farkt hal­ve­rar sin risk att dö? Det vi­sar en ny stu­die av Gym­nas­tik- och idrotts­hög­sko­lan i Stock­holm och Cent­rum för häl­sa och pre­sta­tion vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.