KÖRSBÄRSSAFT

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

1 flas­ka, ca 75 cl 1 li­ter körs­bär, ca 500 g 1½ dl vat­ten 1 kvist ros­ma­rin 1½ dl strö­soc­ker

Gör så här:

1. Ko­ka bä­ren i vatt­net till­sam­mans med ros­ma­rin un­der lock i cir­ka 15 mi­nu­ter. Tryck med sked så att bä­ren saf­tar sig. 2. Häll upp i sil­ställ­ning el­ler ge­nom sil­duk i ett durk­slag. Låt rin­na ige­nom i cir­ka 30 mi­nu­ter. 3. Häll upp saf­ten i en ren gry­ta och till­sätt sock­ret. Ko­ka upp, skum­ma väl. Häll upp på flas­ka när sock­ret löst sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.