Kär­lek & sex

Söndag (Aftonbladet) - - 8–14 Juli Astro -

En fin kär­leks­vec­ka som präglas av dju­pa käns­lor, se­ri­ö­sa sats­ning­ar och en hel del ana­ly­ser. Nå­gon lek­full­het blir det in­te tal om, du tar kär­le­ken på stort all­var.

Kär­lek på stort all­var.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.