Sum­ma Sudoku

Söndag (Aftonbladet) - - Kungligt -

GÖR SÅ HÄR:

Sum­ma Sudoku lö­ser man med siff­ror­na 1–9 på sam­ma sätt som ett sudoku.Här gäl­ler dess­utom att siff­ror­na in­om var­je strec­kat om­rå­de blir den sum­ma som finns an­gi­ven i det strec­ka­de om­rå­dets öv­re hög­ra hörn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.