För­änd­ras kropps­luk­ten av Vi­a­g­ra?

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Min sam­bo sä­ger att min lukt för­änd­ras när jag tar Vi­a­g­ra. Hon kla­gar över att jag luk­tar an­norlun­da. Kan ta­blet­ter­na på­ver­ka kropps­ut­sönd­ring­en? Hon gil­lar in­te luk­ten. ”An­ders E

Ma­le­na: Det är ing­en känd bi­ver­kan av Vi­a­g­ra. Men det kan kopp­las till att vis­sa blir mun­tor­ra av ta­blet­ter­na och det kan i sin tur ge en an­nan an­de­dräkt. Det finns ta­blet­ter som ökar sa­liv­flö­det och ger bätt­re an­de­dräkt.

Fo­to: GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.