Jag skäms för hå­ret

Söndag (Aftonbladet) - - Reportage -

Jag är en kil­le på 16 år. Det väx­er någ­ra hårstrån på pe­nis­skaf­tet, är det nor­malt? Vad är det för nå­got och vad gör jag för att få bort det? ”Und­ran­de”

Ma­le­na: Det är ing­en fa­ra låt det ba­ra va­ra. An­tag­li­gen hand­lar det om en hår­säck. Vi har al­la hår och hår­säc­kar på he­la krop­pen, även på pe­nis. På vis­sa män kan det­ta hår sy­nas li­te mer och ibland kan man ock­så se hår­säc­ken.

IN­TE LI­KA VAN­LIGT.

De se­nas­te 30 åren har an­ta­let män som blir pap­por mins­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.