Par­ti­histo­ria i podd!

Söndag (Aftonbladet) - - Noterat - (HH)

Har du fort­fa­ran­de in­te be­stämt hur du ska rösta el­ler vill ve­ta mer om par­ti­er­na som lyc­ka­des i valet? Lyss­na på nya pod­den Par­ti­er­nas histo­ria som görs av histo­ri­e­to­ki­ga po­li­ti­ken­tu­si­as­ter­na Ro­bin Olovs­son och Da­ni­el Her­mans­son. I var­je av­snitt får du ve­ta när och var­för par­ti­et bil­da­des, om go­da ti­der och då­li­ga ti­der samt ku­ri­o­sa om par­ti­ets oli­ka le­da­re. Al­la åt­ta epi­so­der – ett riks­dags­par­ti per av­snitt, finns ute nu.

Her­mans­son & Olovs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.