Ren­sa bort mil­jö­gif­ter­na

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Nej, det är var­ken pa­ra­be­ner, fta­la­ter el­ler mikro­plas­ter som an­ses va­ra de störs­ta fa­ror­na i hem­met. Det WHO i stäl­let hö­jer ett var­nan­de can­cer­fing­er för är azo­fär­ger, som an­vänds för att fär­ga tex­tili­er. Kad­mi­um är ett an­nat can­cer­fram­kal­lan­de äm­ne. Vi får i oss det bland an­nat via spann­mål och po­ta­tis. Konst­göds­ling och för­brän­ning av so­por är and­ra sa­ker som spri­der kad­mi­um. WHO var­nar även för ar­se­nik, som vi främst får i oss via ris och ci­ga­rett­rök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.