Låt in­te vik­ten ru­sa iväg

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

2 000 can­cer­fall per år be­räk­nas över­vikt och fet­ma or­sa­ka, ba­ra i Sve­ri­ge. Som över­vikt räk­nas ett BMI över 25. Det hand­lar bland an­nat om cancer i tar­mar, bröst, bukspott­kör­tel och liv­mo­der. Forsk­ning visar att en kvin­na som går upp fem ki­lo i vux­en ål­der hö­jer sin risk att få bröst­can­cer ef­ter kli­mak­te­ri­et med 10 pro­cent. Sam­ti­digt höjs ris­ken för liv­mo­der­kropps­can­cer med 40 pro­cent.

En­ligt WHO häng­er den ske­nan­de över­vikt­se­pi­de­min främst ihop med de här livsstils­fak­to­rer­na – som är lät­ta att änd­ra på: ✔ Vi dric­ker allt mer läsk. ✔ Vi tit­tar för myc­ket på tv. ✔ Vi tar bi­len till och från job­bet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.