Strål­ning hem­ma vär­re än mo­bi­len

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra -

Många oro­ar sig för mo­bil­strål­ning och spe­ci­ellt för ris­ken för att få en hjärn­tu­mör av den. En­ligt WHO är mo­bil­te­le­fo­ner, sär­skilt den förs­ta ge­ne­ra­tio­nens, möj­li­gen can­cer­fram­kal­lan­de. De ny­a­re mo­bil­te­le­fo­ner­na strå­lar dock myc­ket mind­re och trots att mo­bi­lan­vän­dan­det ökat kraf­tigt har in­te hjärn­tu­mö­rer­na ökat i sam­ma om­fatt­ning.

Mo­bi­len är dock in­te det vi bör oroa oss mest för – den mest can­cer­fram­kal­lan­de strål­ning­en kom­mer från so­len, följt av rönt­gen och ra­don.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.