Mi­na mygg­bett svull­nar upp myc­ket

Söndag (Aftonbladet) - - Må Bra - Na­hid Måns­son

Hej. Jag ska ut och re­sa i höst och jag har pro­blem med mygg­bett som svull­nar upp och blir jät­testo­ra. Är det bra att äta al­ler­gi­tablet­ter? Cla­ra

Hej Cla­ra. Du kan lind­ra klå­dan med kyl­bal­sam, al­sol­sprit el­ler al­sol­gel. Det finns re­cept­fri hyd­rocor­ti­son- kräm om det kli­ar myc­ket.

Du kan ta an­ti­his­ta­min­tablet­ter om klå­dan är be­svär­lig och lo­kal­be­hand­ling in­te hjäl­per. För­sök att in­te klia på bet­ten. Då för­svin­ner klå­dan snab­ba­re. Bet­ten kan bli in­fek­te­ra­de om du kli­ar.

Na­hid Måns­son har job­bat som apo­te­ka­re se­dan 1991 och dri­ver Apo­teks­grup­pen Väs­ter­ha­ninge. Hon sva­rar på al­la di­na frå­gor om lä­ke­me­delsan­vänd­ning och egen­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.