TACOS DE RAJAS POBLANAS (Tacos med strim­lad pobla­no)

Söndag (Aftonbladet) - - Mat -

Rajas be­ty­der ”strim­lor” el­ler ”rem­sor” på spans­ka, och i den här rät­ten är det den aro­ma­tis­ka pobla­no-chilin som strim­las och steks med lök och majs – en rätt som fö­re­kom­mer i oli­ka va­ri­an­ter över he­la Mex­i­ko. Pobla­no är en mörkt grön, mild chi­li, som i tor­kad form kal­las an­cho. Hit­tar du den in­te i bu­ti­ken kan den by­tas mot van­li­ga grö­na pap­ri­kor. Strim­la even­tu­ellt i en li­ten grön chili­pep­par ock­så för att få en aning het­ta.

4–6 por­tio­ner 4 pobla­nochi­li (el­ler 4 grö­na pap­ri­kor) 2 msk ve­ge­ta­bi­lisk olja 1 msk smör (15 g) 1 sil­ver­lök, ski­vad 1 ½ dl majs­korn en ny­pa salt en ny­pa vit­pep­par 1 ½ dl crè­me fraiche ca 3 dl ri­ven man­che­goost (el­ler pe­co­ri­no el­ler par­me­san)

Sal­sa ro­ja tro­ce­a­da:

1 röd pap­ri­ka ½ röd­lök 2 msk oliv­ol­ja 2 msk ko­ri­an­der, fin­hac­kad

Till ser­ve­ring:

12 var­ma tor­til­las 2 dl grädd­fil hac­kad färsk ko­ri­an­der

Gör så här:

1. Sal­sa: Kär­na ur pap­ri­kan och ska­la röd­lö­ken. Skär i in­te allt­för fin­hac­ka­de bi­tar. Lägg dem se­dan i en skål till­sam­mans med oliv­ol­ja och ko­ri­an­der. Blan­da väl. 2. Sätt ug­nen på 250 gra­der. De­la pobla­non (el­ler pap­ri­kan) i hal­vor, kär­na ur och skär bort skaf­tet. Lägg med ska­let upp på en plåt med bak­plåts­pap­per och sätt in i mit­ten av ug­nen. Låt ros­ta i cir­ka 20 mi­nu­ter tills ska­let har svart­nat. Ta ut dem och låt sval­na nå­got. Dra se­dan av det svar­ta ska­let och skär frukt­köt­tet i långa strim­lor. 3. Het­ta upp ol­jan och smö­ret i en stek­pan­na på me­del­vär­me. Lägg i lö­ken och fräs den glan­sig i nå­gon mi­nut. Lägg se­dan i pobla­nostrim­lor­na och majs­kor­nen. Sal­ta och pepp­ra och låt allt ste­ka ihop i 3–5 mi­nu­ter. 4. Sänk vär­men på plat­tan och till­sätt crè­me fraiche och ri­ven ost i pan­nan. Rör om för­sik­tigt och låt os­ten smäl­ta. Ta se­dan ge­nast pan­nan från vär­men och ser­ve­ra. 5. Ser­ve­ring: För­de­la den krä­mi­ga pobla­no­rö­ran i var­ma tor­til­las och top­pa med den go­da sal­san. Klic­ka på li­te grädd­fil och strö gär­na någ­ra ex­tra ko­ri­an­der­blad över det he­la.

Fri­te­ra­de tacos med färsk ton­fisk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.