Ka­kuro

Söndag (Aftonbladet) - - Kryss -

GÖR SÅ HÄR: De lju­sa fäl­ten ska in­ne­hål­la siff­ran 1–9, och des­sa siff­ror ska till­sam­mans bli den sum­ma som står i svar­ta ru­tan ovan­för el­ler till väns­ter. Var­je siff­ra (1–9) får ba­ra an­vän­das en gång till var­je sum­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.