Ordsnir­keln

Söndag (Aftonbladet) - - Kryss -

GÖR SÅ HÄR: Ordsnir­keln är ett kors­ord det sväng­er om. Här ska vis­sa ord skri­vas in bå­de kur­vigt och bak­läng­es. I Ordsnir­keln finns or­den giv­na från bör­jan och ska fyl­la rut­mönst­ret upp­i­från och ned från väns­ter till hö­ger. Men se upp för de kur­vi­ga rutra­der­na – där ska or­den skri­vas från hö­ger till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.