An­na:

Söndag (Aftonbladet) - - Skönhet -

Hej, hal­sen är ett kne­pigt om­rå­de som är lätt att glöm­ma bort. I grun­den bör man ta hand om och an­vän­da sam­ma pro­duk­ter på hal­sen som i an­sik­tet. Den bäs­ta hal­skrä­men som jag har tes­tat är Thro­at

and bust lifting ef­fect från Sen­sai som boos­tar cell­för­ny­el­sen, stra­mar upp och mins­kar lin­jer och veck. Krä­men åter­fuk­tar di­rekt och det gör att en skrynk­lig hals ser slä­ta­re och fas­ta­re ut. Ef­fek­ten är syn­lig, men för­vän­ta dig inga mi­ra­kel. Lyc­ka till!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.